Projekty plakatów

Plakaty

Jacek Kall w swojej książce dotyczącej reklamy podkreśla bardzo ważny aspekt, który wpływa na projektowanie plakatów i reklam zewnętrznych: „Pamiętajmy, że sprzedajemy konsumentom, którzy są z reguły czymś zajęci – biegną na przystanek tramwajowy, prowadzą samochód, spieszą się z pracy do domu. W żadnym przypadku konsumenci nie są przygotowani na wyszukiwanie i odcyfrowywanie przesłania z plansz i plakatów. Reklama cyfrowa musi wobec tego zaskakiwać, uderzać, być czymś dramatycznym (…). Po zetknięciu z plakatem reakcje konsumentów muszą być szybkie i jednoznaczne (…) – tu nie ma czasu na przemyślenia czy rozważania”. Odbiorca, którego zafrapuje warstwa wizualna plakatu będzie bardziej chętny, by przyjrzeć się jej z bliska i przeanalizować treść, którą przekazuje, dlatego tak ważne jest by projektem zajął się profesjonalista, która zna zasady tworzenia tego typu przekazów wizualnych.